Park Jun Beauty Lab Protein LPP Hair Oil

Thương hiệu Park Jun Beauty Lab
Tên sản phẩm Protein LPP Oil (Hair Essence)
Dung lượng 105ml
Quốc gia sản xuất/ Đơn vị sản xuất Hàn Quốc
Chứa 5 loại tinh dầu chiết xuất từ thiên
nhiên, 3 thành phần tự nhiên được cấp bằng sáng
chế, Protein phân tử thấp chứa 18 axit amin

Danh mục: